КОНТАКТИ :

Адрес : ХАСКОВО 6300 пл.”Свобода” 19
 

Директор

Анна Щилянова
тел.: 038622168
тел.: 0879140322
Eл.поща: dir_lib_hs@abv.bg

Административен отдел

тел.: 038624642
Работно време от 8.30 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 ч.
Eл.поща: biblioteka_haskovo@abv.bg

Комплектуване и обработка на библиотечни фондове и каталози

тел.: 038624642
Работно време от 8.30 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 ч.
Eл.поща: biblioteka_haskovo-obrabotka@abv.bg

Справочно библиографско и информационно обслужване

тел.: 038 624947
Работно време от 8.30 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 ч.
Eл.поща: biblioteka_haskovomzs@abv.bg

Краезнание

тел.: 038 624947
Работно време от 8.30 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 ч.
Eл.поща: biblioteka_haskovo_kr@abv.bg

“Изкуство” и студио “Музика”

тел.: 038 624947
Работно време от 8.30 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 ч.
Eл.поща: biblioteka_haskovo@abv.bg

Обществен информационен център

тел.: 038 624475
Работно време от 10.00 до 18.00 ч.
Eл.поща: biblioteka_haskovo@abv.bg

Книгозаемане за дома

тел.: 0878 308 595;

тел.: 038 624475
Работно време от 8.30 до 18.00
събота от 9.00 до 13.00 ч.
Eл.поща: biblioteka_haskovo_zaemna@abv.bg

Читалня “Хуманитарни науки”

тел.: 038 624475
Работно време от 8.30 до 18.00
събота от 9.00 до 13.00 ч.
Eл.поща: biblioteka_haskovo@abv.bg

Читалня “Точни и приложни науки”

тел.: 038 624475
Работно време от 8.30 до 18.00
събота от 9.00 до 13.00 ч.
Eл.поща: biblioteka_haskovo@abv.bg

Детски отдел

тел.: 0878 308500

Работно време от 8.30 до 18.00 ч.
събота: от 9.00 до 13.00 ч.
Eл.поща: biblioteka_haskovo-detski@abv.bg