НОВИНИ

Дарение

Регионална библиотека изказва благодарност на своята читателка Славея Димитрова. Тя е истински посланик на библиотеката, подкрепящ културната институция с идеи, контакти и съдействие.Последната книга...

Че и ний сме дали нещо на светът

През май тази година честваме две бележити дати с международен отзвук – Денят на Европа - 9 май и 65-годишнината отприемането на България в...

ПРОЕКТИ

Нова придобивка

Регионална библиотека „Христо Смирненски”, Хасково закупи Системата за контрол с поглед по проект № СВ005.2.23.003 „Трансгранична мрежа за достъпен туризъм”, финансиран от ЕС през...

ИЗДАНИЯ

Иван Чаушев

Иван Чаушев е поредният носител на Голямата награда на Община Хасково на името на Александър Паскалев.Настоящата био- библиография обхваща голям период от творчеството на...

ПРОЕКТИ