Обучение „Библиотеките и поколението Z – предизвикателства и възможности”

На 3 и 4 ноември в Регионална библиотека „Хр. Смирненски” се проведе обучение на тема „Библиотеките и поколението Z – предизвикателства и възможности” . Обучител:...

Обучение по Компютърна грамотност

Обучение по Компютърна грамотност организира Регионална библиотека "Христо Смирненски"- Хасково. Обучението има за цел да даде знания и умения за работа с компютър на...

Професионален стрес и методи за предотвратяване и овладяване на конфликти при...

От 4 до 6 ноември 2015 г. в Обучителния център на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ се проведе обучение на тема: Професионален стрес и методи...

Модерната библиотека и предизвикателствата на новото време

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА От 26-28 октомври обучение на библиотекари от региона на тема: "Модерната библиотека и предизвикателствата на новото време"

Основни софтуерни продукти в помощ на библиотекаря. Дигитализация на библиотечния фонд.

От 12 до 16 октомври 2015 г. в Обучителния център на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ се проведе обучение на Тема: Основни софтуерни продукти в...

Национална кампания „Читател на годината 2015”

Регионална библиотека „Хр. Смирненски” се включи в националната кампания „Читател на годината”, инициирана от Евродепутатът Мария Габриел и Столична библиотека, с подкрепата на...

ПРОЕКТИ