ПРОЕКТ „ХАСКОВО И ОДРИН – КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ“

0
856

Регионална библиотека „Хр. Смирненски” е водещ партньор в изпълнение на проект „Хасково и Одрин – културно исторически дестинации”, финансиран от Програма ИНТЕРРЕГ ИПА за ТГС България Турция 2014-2020г.”

Целта на проекта е насърчаване на междукултурния диалог и подобряване достъпа до културно наследство чрез по-широко използване на дигитални технологии.

Какви дейности бяха запланувани при изпълнение на проекта „Хасково и Одрин – културно – исторически дестинации”? Една от най- важните дейности бе дигитализиране на пощенски картички, фотографии, уникални местни периодични издания и книги от двата погранични района от края на XIX и началото на XX век.

Предвидено бе и закупуване на скенери и дигитални фотоапарати за партньорите, като основно средство за извършване на дигитализацията. След провеждане на тръжна процедура РБ „Хр. Смирненски” се сдоби с букскенер формат А2+ Copibook Open System. Подобна техника закупиха и партньорите от Одрин.

До момента са дигитализирани 811 обекта. От тях 321 картички и фотографии, и 490 страници от книги (4), списания (1) и вестници (15) ,

Какъв е крайният продукт на проекта? Какво остава и трайно ще се ползва и след приключване му , освен техниката- което никак не е малко за една библиотека?

Многомащабна Триезична платформа: https://project-haskovo-edirne.eu/

( на български, турски и английски език), даваща неограничени възможности дигитализираното културно наследство на двата региона да се споделя, изследва и популяризира в една обща информационна среда .

Сайтът е със съвременен дизайн, с насочващи банери, които позволяват лесно и бързо ориентиране в богатото и разнообразно съдържание, което предлага. Има и мобилна версия, даваща възможност информацията да се ползва без ограничения.

Платформата съдържа три секции: Интерактивна туристическа карта с културно-исторически обекти и забележителности на Хасково и Одрин, обозначени чрез дигитализираните картички от началото на XX век.

За всеки обект от интерактивната карта има информация, включително и работното време на туристическите обекти и културните институти.

Втората част от платформата е Каталог. Тук са организирани цифровообработените книги, периодични издания ( списания и вестници) , пощенски картички и фотографии, в две самостоятелни части- съответно за Хасково и за Одрин. За всеки обект са добавени метаданни.

Третата част от триезичния сайт е електронна кулинарна книга. Защо кулинарна книга? Защото туристите се интересуват освен от културните забележителности в даден регион и от местната кухнята. Книгата е от 70 страници, с ефекта на разгръщане на истинска книга и съдържа 70 рецепти, придружени от снимки на блюдата, отново в две части – ястия от Хасково и от Одрин.

Други два продукта ще останат като траен резултат от проекта, които ще се ползват дълго след приключването му. Това са „Културно наследство от Хасково и Одрин” и „Кулинарни изкушения от двете страни на границата”- двуезични книжни варианти на каталога и кулинарната книга.

 

По покана на партньора от турска страна , Фондация към Тракийски университет, в Одрин се проведе семинар за запознаване с добрите практики в сферата на издирването, обработката, дигитализацията, авторското право на обекти на културното и историческо наследство, както и работа със специализирано оборудване:

На семинара присъстваха освен представители на екипа и специалисти в тази област на партньорите от Турция-Тракийски университет и други служители на библиотеки, читалища и други културни институции от България, с които обменихме опит и добри практики с цел повишаване на експертизата и капацитет за работа в тази сфера:

Посетихме библиотеката в Тракийския университет, където се запознахме с цялостната дейност по движението, опазването и почистването на всички налични там книги, ръкописи и други художествени и културни ценности:

Посетихме и офиса на фондацията, където се намира и закупеният бук скенер по настоящият проект, както другата техника. Целият семинар протече със строго организиран дневен ред и програма за двата дни, с отделни презентации от двете страни. Обмениха се много полезни и добри практики за опазване и съхранение на културното наследство:

Работата в Одрин бе изключително ползотворна по отношение на изпълнението не само на проекта, но и в бъдещата ни дейност за опазване и дигитализиране на културното наследство. Оценката от посещението е отлична.

 

На 23 май 2018 г. от 11:30 часа в   Регионална библиотека „Хр. Смирненски”, водещ партньор по проект “Хасково и Одрин – културно – исторически дестинации”,  се проведе събитие за повишаване осведомеността, на тема: Обявяване резултатите от анкетата „Най-интересен дигитализиран обект”.  Проектът е по Програма ИНТЕРРЕГ- ИПП за трансгранично сътрудничество България -Турция 2014 – 2020.

 

Заключителна ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект „Хасково и Одрин – културно-исторически дестинации” , съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, номер на проекта СВ005.1.23.044. Водещ партньор е    Регионална библиотека   “Хр. Смирненски” , а партньор от турска страна – „Фондация на Тракийски университет” в град Одрин.

ПРОЕКТ „ХАСКОВО И ОДРИН – КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ“