„Вдъхновение за достъпно пътуване” : „Дестинация: Трансграничен регион”

0
557

На 1 октомври 2021 г. в Голямата зала на ОП „Младежки център” – Хасково се състоя събитието „Вдъхновение за достъпно пътуване” : „Дестинация: Трансграничен регион”, организирано от Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Хасково.

Събитието е част от дейностите по изпълнение на проект № CB005.2.23.003 „Трансгранична мрежа за достъпен туризъм” /Cross-border Network for Accessible Tourism/, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Интеррег-ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020.

Накратко бяха представени дейностите по реализирането на проекта. Разработената система от символи за обозначаване на 5 вида достъпност, 5 типа почивка и 8 удобства/услуги беше презентирана пред присъстващите гости. Аудиторията беше запозната и с резултатите от проведеното Проучване на природни, културни и исторически обекти в Хасковска област и представените на сайта на проекта https://tourtrans.eu 27 туристически обекта и 5-те препоръчителни туристически маршрута за Хасковска област.

Поради затруднения и възпрепятстване на работата по проекта, партньорите от Асоциацията на хората с увреждания- клон Къркларели /Турция/ се извиниха, че не могат към настоящия момент да презентират проучването на туристическите обекти в региона на Къркларели.

На финала на събитието бяха представени 5-те номинации за връчване на наградата за принос в развитието на достъпния туризъм в хасковския регион, определени въз основа на направеното проучване на достъпността на природни и културно-исторически обекти в Хасковска област. На база на определените ресурси за достъпност: достъпна градска среда, достъпни туристически обекти, достъпни места за настаняване и актуални проекти, включващи подобряване на достъпността, бяха номинирани Община Хасково, Община Димитровград, Община Свиленград, Община Минерални бани и Община Харманли.

Наградата за принос в развитието на достъпния туризъм в хасковския регион бе присъдена на Община Хасково. В общината има достъпна градска среда и обществени сгради, има най-голям брой достъпни туристически обекти, представени в направеното проучване по проекта, има достъпни места за настаняване и престой и се изпълнява проект „Ремонт и реконструкция на подход на Монумент „Св. Богородица”.

Статуетката бе връчена на зам.-кмета на Община Хасково Мария Вълчева от директора на РБ „Христо Смирненски” Анна Щилянова.

Събитието беше закрито с изпълнения на народни песни и танци на Вокална група към школа за народни песни „Зора-Зорничка” към НЧ „Зора-1982” – Хасково; ТА „Южняци” към НЧ „Пейо Яворов-1982” – Хасково и ДТА „Южняче” към ОП „Младежки център” – Хасково.

 

Настоящата публикация е създадена в рамките на проект № CB005.2.23.003 „Трансгранична мрежа за достъпен туризъм», съфинансиран от Европейския Съюз чрез Програмата Интеррег- ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020. Отговорността за съдържанието на публикацията се носи от Регионална библиотека „Христо Смирненски” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

  Проект № CB005.2.23.003 „Трансгранична мрежа за достъпен туризъм /Cross- border Network for Accessible Tourism/, финансиран по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България- Турция 2014-2020