XLVII Национален конкурс за дебютна литература „Южна пролет”

0
240
На 17, 18 и 19 април 2019 год. Община Хасково ще проведе XLVII  Национален конкурс за дебютна литература „Южна пролет”.
За участие в конкурса се приемат първи книги, киносценарии
и пиеси на автори до 40-годишна възраст в следните жанрове:

– Поезия (стихосбирки, поеми) – издадена книга
– Проза  (разкази, повести, романи) – издадена книга
– Литературна критика и литературна история – издадена книга
– Детска литература – издадена книга
– Филмов сценарий
– Драматургия

 Дебютантите ще бъдат оценявани от компетентно жури.

Община Хасково присъжда във всеки от шестте жанра награда „Лауреат”

с бронзова статуетка „Пегас” и парично възнаграждение в размер на 1000 лв.

Община Хасково връчва награда на името на

първия български книгоиздател „Александър Паскалев”

в размер на 2000 лв. за цялостен принос в областта на литературата и изкуството.

Ще бъдат присъдени и допълнителни награди.

Книгите, киносценариите и пиесите за конкурса следва да са издадени в периода от 01.01.2018 год. до 31.03.2019 год. включително. Те трябва да се представят най-късно до 31.03.2019 год. в пет екземпляра, които не се връщат обратно, заедно с биографични данни за автора, негова снимка /по възможност в размер за паспорт/, e -mail и мобилeн телефон на адрес:

6300 Хасково
Община Хасково
пл. “Общински” №1
Дирекция  “Хуманитарни дейности и обслужване на населението”

За Базара на книгата при проявено желание участниците могат да  предоставят  от своите книги /при пристигането си в Хасково/.
Община Хасково поема разходите за нощувки на участниците в конкурса.

Телефони за справка:
038/603 391, 603 459
038/603 490, 603 461
Е-маil: culture1_haskovo@abv.bg