Oбучение на тема: „Разработване и кандидатстване с проекти по ЕП”.

0
526

На 24 ноември се проведе обучение на тема: „Разработване и кандидатстване с проекти по ЕП”. Събитието е част от дейностите по проект „70 години Регионална библиотека „Хр. Смирненски”- наследство и бъдеще” към Министерство на културата, Договор № РД11-06-112/09.09.2022 г. Целта на обучението е повишаване капацитета и квалификацията на библиотекари от Община Хасково.