Oбучение на тема „Работа с основни библиотечни документи”

0
841

На 22 и 23 октомври в обучителния център на Регионална библиотека „Хр. Смирненски” се проведе обучение на тема „Работа с основни библиотечни документи”. Единадесет новоназначени библиотекари от Хасково и региона получиха основни познания по комплектуване, обработка и организация на библиотечните фондове. Бяха обсъдени и актуални проблеми, свързани с работата на обществените библиотеки, в това число и в условия на пандемия. Обучението проведоха специалисти от регионалната библиотека.