235 години от рождението на Неофит Хилендарски Бозвели

0
892

По случай 1 ноември –  Ден на народните будители Регионална библиотека „Хр. Смирненски“ – Хасково изготви  презентация, посветена на 235 години от рождението на Неофит Хилендарски Бозвели.  Представени са по-важните моменти от житейския и творчески път на един от най-ярките просвещенски деятели. Значимостта на живота и делото на Неофит Бозвели провокира изследователския интерес. Един от най-задълбочените трудове е на Михаил Арнаудов – двутомникът „Неофит Хилендарски Бозвели. Живот, дело, епоха“ . Ванда Смоховска-Петрова е автор, който изследва „Неофит Бозвели и българският църковен въпрос“. РБ „Хр. Смирненски“ предлага тези и други  заглавия на своите читатели.