165 години от рождението на Иван Вазов

0
188

Във фоайето на РБ „Хр. Смирненски” е подредена изложба, посветена на 165-та годишнина от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов.
Представена е малка част от богатото литературно наследство на Вазов, като се акцентира върху първите издания на творбите, притежавани от библиотеката:
Романът „Под игото”, публикуван за първи път в „Сборник за народни умотворения, наука и книжнина” в три части (1889 г. и 1890 г.); Четвъртото издание на романа като самостоятелна книга(1910 г.); Драмата „Под игото” (1911 г.). Първите издания на пътеписите „Великата Рилска пустиня” (1892 г.) и „В недрата на Родопите” (1892 г.), публикувани в „Сборник за народни умотворения, наука и книжнина” ; Самостоятелни издания на негови пътеписи, повести, стихове.
Изложени са най-старите (1938 г.- ) и най-новите (1974 г.- ) издания на Събрани и Избрани съчинения на Иван Вазов.
Литературата за Вазов: критически материали за творчеството му, биографични издания, спомени.
Отредено е специално място за материали, отразяващи Вазовите творби в киното, театъра, живописта.
Интересен е и акцентът върху учителстването на Вазов в Свиленград, разкрит в статии от местната преса.