“Тебе пеем, Коледо”

0
1158

Изложба под надслов „Тебе пеем, Коледо! Коледни песни и наричания от Тракия” бе открита на 16 декември в централното фоайе на Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Хасково.Експозицията представя коледарски народни песни и благословии, публикувани в книги, сборници и нотни издания от фонда на библиотеката. Централно място в изложбата е отделено на песенното богатство и коледните традиции в Тракия и Сакар.ред изложените тематични сборници се открояват две издания на БАН – „Фолклор от Сакар. Песни и инструментални мелодии” и „Народни песни от Тракия. Централна Тракия – Ямболско и Старозагорско”. Те са част от прочутия „Сборник за народни умотворения и народопис”, който е с над стогодишна история и е най-престижната поредица с творби от българския фолклор. Всеки от двата тома, представени в изложбата, съдържа повече от хиляда песни, като само коледарските песни от Тракия са над 200. Те са издирени в края на 60-те години на ХХ в. като под всяка от тях е посочено кой е изпълнил песента, от кое селище на страната е и кой я е записал. Най-старото издание, включено в експозицията, е сборникът „Народни песни от Средна Северна България”. Той е издаден през 1931 г. от Министерството на народното просвещение и е редактиран от известния наш фолклорист Васил Стоин (1880 – 1939), който по време на обиколките си из страната е издирил и записал над 25 000 песни от всички области. Сред ценните издания, показани в изложбата, е и сборникът на Иван Камбуров „160 български народни песни за един и два гласа”, отпечатан през 1941 г. в София. Любопитство предизвикват и представените коледарски песни на етнически българи, които живеят извън пределите на страната – в Банат, Молдова и Украйна.

Моменти от откриването на изложбата