Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2019 г.

0
690

Регионална библиотека „Хр. Смирненски” спечели проект към Министерството на културата на стойност 21 994 лв. по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” за 2019 г. 1773 броя са новите книги, закупени по проекта, 610 заглавия от 89 издателства. Целта на  на програмата е обновяване на библиотечните колекции за насърчаване на интереса към книгата и четенето и съдействие за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.

Втора конкурсна сесия на Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2019 г.

През месец декември Министерството на културата обяви резултатите от Втората конкурсна сесия на програма Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. Регионална библиотека „Хр. Смирненски” спечели проект на стойност 11 058 лв. Във фонда ще влязат 880 библиотечни единици на 230 нови заглавия, закупени от 52 издателства.