Маратон на четенето – 2010 г.

0
581

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХР. СМИРНЕНСКИ”- ХАСКОВО

 Маратон на четенето – 2010 г.

 20 април

14:00 ч., РБ „Хр. Смирненски”     От „най-малката” до „най-голямата” книга – четяща щафета – от най-малкия до най-възрастния активен читател на библиотеката.

14:00 ч.   Стартира Обучение по компютърна грамотност за хора в неравностойно положение и възрастни хора

 22 април

Топлината на планетата – изложба по повод Деня на Земята

14:00 ч., Млад. център       Среща на средношколци с дебютанти в ХХХVIII  Литературни дни „Южна пролет” – литературно четене.

20:30 ч., КДК       Среща на лауреати и приятели на „Южна пролет” – литературно четене

 23 април

16:00 ч., РБ „Хр. Смирненски”  „Съвременната българска литература и младия читател” – дискусия, с участието на Н. Петев – Председател на СБП