Откриване на Изложба от детски творби „Моето лято“ 2019

0
685
ТЪРЖЕСТВА ЗА ДЕНЯ НА ГРАД ХАСКОВО
6 – 8 септември 2019 год.
 
Откриване на Изложба
от детски творби, изработени по време на
“Лято в библиотеката”, 2019