ЛЯТНА ПРОГРАМА на Клуб „Млад Краевед”. Разходка из Средновековната история на Хасковския край

0
313

Гърбавият мост (Харманли), Мостът на Мустафа паша (Свиленград) и Атеренският мост (Ивайловград)

На проведената сбирка бяха представени три моста от османския период, намиращи се в Хасковска област. И трите съоръжения са построени през ХVІ в. и са съхранени до наши дни. Децата видяха как изглеждат мостовете, научиха какви са размерите и характерните им особености. Старият мост или мостът на Мустафа паша в Свиленград е паметник на културата с национално значение и е единственият от трите моста, който продължава да се използва като транспортна и пътна връзка. След това децата твориха и рисуваха по избор един от мостовете или създаваха свои собствени.