Библиотеки и читалища в община Харманли

Народно читалище ”Дружба-1870”
гр.Харманли, бул.”България” 36А
Телефон за контакти 037382344
Електронна поща: biblioteka.harmanli@gmail.com

Народно читалище „Харманли 2001”
гр.Харманли, ул. „Сакар Планина“ 2
Телефон за контакти : 0888403018
Електронна поща : chitalishte_harmanli@abv.bg

Народно читалище „Васил Левски – 1928“
с. Българин, общ.Харманли
Телефон за контакти: 0886446122
Електронна поща : chitalischte_bulgarin@abv.bg

Народно читалище „ Архимандрид Доситей – 1908”
с.Доситеево, общ.Харманли
Телефон за контакти 0899172091
Електронна поща :chitalishte_dositeevo@abv.bg

Народно читалище „Светлина – 1914”
с. Орешец, общ. Харманли
Телефон за контакти 03769223, 0885 293448
Електронна поща: oreshec_1914@abv.bg

Народно читалище „Светлина – 2010”
с.Поляново, общ.Харманли
Телефон за контакти 0878567055
Електронна поща: antoniq.geneva@abv.bg

Народно читалище „Христо Смирненски – 2009”
с. Рогозиново, общ. Харманли
Мобилен телефон за контакти: 0878617080; 0887806886
Електронна поща : chitalishte_rogozinovo@mail.bg

Народно читалище „Изгрев-2008”
с.Върбово, общ.Харманли
Телефон за контакти 037604361; 0895424306
Електронна поща: izgrew_2008@abv.bg

Народно читалище „Пробуда – 2009”
с.Бисер, общ.Харманли
Телефон за контакти 0876230623
Електронна поща: chitaliste_biser@abv.bg

Народно читалище „ Христо Ботев”
с.Иваново, общ.Харманли
Телефон за контакти 0898907332
Електронна поща: citalishte_ivanovo@abv.bg

Народно читалище „ Развитие – 1903”
с.Славяново, общ.Харманли
Телефон за контакти 0877314465
Електронна поща: slavyanovo_razvitie_1903@abv.bg

Народно читалище „Светлина – 1929“
с.Черепово, общ.Харманли
Телефон за контакти 0888508058
Електронна поща: Svetlina1929@abv.bg

Народно читалище „Слънце-1928“
с.Браница, общ.Харманли
Телефон за контакти 0884109254
Електронна поща: branitza_ch@abv.bg