Община ЛЮБИМЕЦ

Народно читалище „Братолюбие -1884”
гр.Любимец, пл. „ Трети март”
Телефон за контакти 0887480506; 03751/9800;9830
Електронна поща: bratolubie@abv.bg

Народно читалище „Родолюбие – 2009”
с.Лозен, общ.Любимец
Телефон за контакти 0878916901
Електронна поща: lozen_ch@abv.bg

Народно читалище „Просвета -1928”
с. Белица, общ. Любимец
Телефон за контакти 0882417848
Електронна поща: kushelieva2@abv.bg

Народно читалище „Просвета-1928”
с. Вълче поле, общ. Любимец
Телефон за контакти 0889636851
Електронна поща: valche_pole@abv.bg

Народно читалище „Просвета-1925”
с. Лозен, общ. Любимец
Телефон за контакти 0888094059; 0878916901
Електронна поща: lozen_ch@abv.bg

Народно читалище „Св.св.Кирил и Методий -1912”
с. Малко Градище, общ. Любимец
Телефон за контакти  0887326432
Електронна поща: malkogradishte_chitalishte@abv.bg

Народно читалище „Просвета-1949”
с. Оряхово, общ. Любимец
Телефон за контакти 037532220;
Електронна поща: oriahovo@lyubimets.org