Проект „РБ „Христо Смирненски”–информационен, културен и обучителен център”

0
812

Работна среща в Община Хасково по Проект „РБ „Хр.Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”

На 27 ноември в Регионална библиотека „Хр. Смирненски”- Хасково се проведе работна среща на библиотекари и читалищни секретари от общината с библиотечни специалисти. Целта на срещата бе оказване на конкретна експертно-консултантска помощ. Събитието е част от проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”, договор № РД11-00-130/13.05.2019 г. с Министерството на културата.

27

Работна среща в Община Димитровград

На 18 ноември в Градска библиотека „Пеньо Пенев” – Димитровград се проведе работна среща на библиотекари и читалищни секретари от общината с библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Хр. Смирненски” – Хасково. Целта на срещата бе оказване на конкретна експертно-консултантска помощ на място. Събитието е част от проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”, договор № РД11-00-130/13.05.2019 г. с Министерството на културата.

 

Работна среща в Община Харманли

На 12 ноември в НЧ „Дружба-1870“ – гр. Харманли се проведе работна среща на библиотекари и читалищни секретари от общината с библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Хр. Смирненски” – Хасково. Целта на срещата бе оказване на конкретна експертно-консултантска помощ на място. Събитието е част от проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”, договор № РД11-00-130/13.05.2019 г. с Министерството на културата.

Обучение по ИКТ

На 30 и 31 октомври 2019г. в РБ ”Хр. Смирненски” се проведе Обучение по ИКТ за библиотекари и читалищни секретари от област Хасково на тема  Основни софтуерни продукти в помощ на библиотекаря. Целта на Обучението по ИКТ бе оказване на конкретна експертно-консултантска помощ. Обучител бе ИТ специалистът от Регионална библиотека „Хр. Смирненски” – Хасково инж.Огнян Генов :

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА  

Тема:  Основни софтуерни продукти в помощ на библиотекаря.

30-31  октомври 2019 г. Обучител: Огнян Генов

Ден 1
10:30-12:00 Откриване на обучението. Представяне на програмата и участниците.

Общ преглед на Microsoft Windows 7

Общ преглед на Microsoft Office 2007:

Общ преглед на Microsoft  Word 2007:

Въвеждане, коригиране и редактиране на текст. Оформяне на документи. Работа с графични изображения и таблици.

Използване на онлайн услуги на Microsoft.

12:00-12:45 Кафе-пауза
12:45-13:30 Общ преглед на Microsoft  Excel 2007:

Създаване, отваряне и съхраняване на работни книги.Създаване и редактиране на работен лист.

Извършване на изчисления и сортиране на данни.

Форматиране на клетки и таблица.

13:30-14:00 Обяд
14:00-15:30 Използване на онлайн услуги на Microsoft.

Отпечатване на работен лист и работна книга

14:30-14:45 Кафе-пауза
15:30-17:15 Обобщаване на модула. Дискусия и въпроси.

Практически упражнения

Ден 2
 

9:00-10:30

Общ преглед на Microsoft  Power Point 2007:

Стартиране и приключване на работа с програмата. Структура на работния прозорец. Планиране на презентация

10:30-10:45 Кафе-пауза
10:45-12:15 Създаване на нова презентация.

Дизайн, вмъкване, форматиране и коригиране на текст и други обекти в слайд.

Прилагане на анимационни ефекти, вмъкване на аудио и видео.

Използване на услуги на Microsoft онлайн.

Преглед и редактиране на готова презентация

12:15-13:00 Обяд
13:00-14:30 Разпечатване на презентация

Обобщаване на модула. Дискусия и въпроси.

Практически упражнения :

Презентиране на съществуваща презентация.

14:30-14:45 Кафе-пауза
14:45-16:15 Дигитализация на библиотечния фонд:

Oсновни понятия .

Теоретични основи на работата с дигитални изображения и музика.

Авторско право при Дигитализация на библиотечния фонд.

Запознаване с Периферни устройства за Дигитализация на библиотечния фонд: Скенери, дигитален грамофон.

Избор на обекти за Дигитализация от библиотечния фонд.

Свързване на дигиталния обект с библиографския запис.

Запознаване с опита на библиотеките при Дигитализация на библиотечния фонд:  Презентации на успешни практики.

Начини за представяне на дигиталните обекти : Интранет,

Интернет : Сайт на библиотеката, Еуропеана.

Обобщаване на модула. Дискусия и въпроси.

Събитието е част от проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”, договор № РД11-00-130/13.05.2019 г. с Министерството на културата.

Работна среща в Община Любимец

На 10 октомври в НЧ „Братолюбие -1884“ – гр. Любимец се проведе работна среща на библиотекари и читалищни секретари от общината с библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Хр. Смирненски” – Хасково. Целта на срещата бе оказване на конкретна експертно-консултантска помощ на място.

Събитието е част от проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”, договор № РД11-00-130/13.05.2019 г. с Министерството на културата.

Практически семинар

„Прочистване на библиотечния фонд и инвентаризация“

На 1 и 2 октомври 2019г. в РБ”Хр. Смирненски” се проведе Практически семинар „Прочистване на библиотечния фонд и инвентаризация“ за библиотекари и читалищни секретари от област Хасково с библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Хр. Смирненски” – Хасково. Целта на семинара бе оказване на конкретна експертно-консултантска помощ:

ПРОГРАМА

1 октомври
10:00 – 10:30 Регистрация
10:30 – 10:45 Откриване
10:45 – 11:30 Прочистване на библиотечния фонд

Кирилка Страшникова, директор на РБ”Хр. Смирненски”

11:30 – 12:00 Споделяне на опит от работата на Читалня по хуманитарни науки.

Валерия Каварджиева, главен библиотекар

12:00 – 13:00 Обедна почивка
13:00 – 14:00 Практическо занятие
14:00 – 14:30 Въпроси
14:30 Закриване
2 октомври
10:00 – 10:45 Инвентаризация на библиотечните колекции

Кирилка Страшникова, директор на РБ”Хр. Смирненски”

10:45 – 11:15 Споделяне на опит от работата на Детска читалня
11:15 – 12:00 Практическо занятие
12:00 Закриване

Събитието е част от проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”, договор № РД11-00-130/13.05.2019 г. с Министерството на културата.