Проект „РБ „Христо Смирненски”–информационен, културен и обучителен център”

0
163

Работна среща в Община Хасково по Проект „РБ „Хр.Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”

На 27 ноември в Регионална библиотека „Хр. Смирненски”- Хасково се проведе работна среща на библиотекари и читалищни секретари от общината с библиотечни специалисти. Целта на срещата бе оказване на конкретна експертно-консултантска помощ. Събитието е част от проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”, договор № РД11-00-130/13.05.2019 г. с Министерството на културата.

27

Работна среща в Община Димитровград

На 18 ноември в Градска библиотека „Пеньо Пенев” – Димитровград се проведе работна среща на библиотекари и читалищни секретари от общината с библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Хр. Смирненски” – Хасково. Целта на срещата бе оказване на конкретна експертно-консултантска помощ на място. Събитието е част от проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”, договор № РД11-00-130/13.05.2019 г. с Министерството на културата.

 

Работна среща в Община Харманли

На 12 ноември в НЧ „Дружба-1870“ – гр. Харманли се проведе работна среща на библиотекари и читалищни секретари от общината с библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Хр. Смирненски” – Хасково. Целта на срещата бе оказване на конкретна експертно-консултантска помощ на място. Събитието е част от проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”, договор № РД11-00-130/13.05.2019 г. с Министерството на културата.

Обучение по ИКТ

На 30 и 31 октомври 2019г. в РБ ”Хр. Смирненски” се проведе Обучение по ИКТ за библиотекари и читалищни секретари от област Хасково с библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Хр. Смирненски” – Хасково. Целта на семинара бе оказване на конкретна експертно-консултантска помощ.

Събитието е част от проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”, договор № РД11-00-130/13.05.2019 г. с Министерството на културата.

Работна среща в Община Любимец

На 10 октомври в НЧ „Братолюбие -1884“ – гр. Любимец се проведе работна среща на библиотекари и читалищни секретари от общината с библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Хр. Смирненски” – Хасково. Целта на срещата бе оказване на конкретна експертно-консултантска помощ на място.

Събитието е част от проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”, договор № РД11-00-130/13.05.2019 г. с Министерството на културата.

Практически семинар

„Прочистване на библиотечния фонд и инвентаризация“

На 1 и 2 октомври 2019г. в РБ”Хр. Смирненски” се проведе Практически семинар „Прочистване на библиотечния фонд и инвентаризация“ за библиотекари и читалищни секретари от област Хасково с библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Хр. Смирненски” – Хасково. Целта на семинара бе оказване на конкретна експертно-консултантска помощ:

ПРОГРАМА

1 октомври
10:00 – 10:30Регистрация
10:30 – 10:45Откриване
10:45 – 11:30Прочистване на библиотечния фонд

Кирилка Страшникова, директор на РБ”Хр. Смирненски”

11:30 – 12:00Споделяне на опит от работата на Читалня по хуманитарни науки.

Валерия Каварджиева, главен библиотекар

12:00 – 13:00Обедна почивка
13:00 – 14:00Практическо занятие
14:00 – 14:30Въпроси
14:30Закриване
2 октомври
10:00 – 10:45Инвентаризация на библиотечните колекции

Кирилка Страшникова, директор на РБ”Хр. Смирненски”

10:45 – 11:15Споделяне на опит от работата на Детска читалня
11:15 – 12:00Практическо занятие
12:00Закриване

Събитието е част от проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”, договор № РД11-00-130/13.05.2019 г. с Министерството на културата.