Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” – 2018 г.

0
730

Регионална библиотека „Хр. Смирненски” спечели проект на стойност 8200 лв. към МК за обновяване на библиотечния фонд по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” – 2018 г.