Че и ний сме дали нещо на светът

0
34

През май тази година честваме две бележити дати с международен отзвук – Денят на Европа – 9 май и 65-годишнината отприемането на България в ЮНЕСКО. На 17 май 1956 г. страната ни официално става член на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура със седалище в Париж. По този повод отдел „Изкуство“ подготви витрина и презентация, посветена на най-значимите българските приноси в европейското и световно културно наследство. Презентацията припомня  любопитни факти от съкровищницата на родното изкуство и неговия международен успех, които винаги са били повод за национална гордост.  Използвани са избрани книги, албуми, филми и музикални носители от фонда на Регионална библиотека.

Презентация „Че и ний сме дали нещо на светът“