4-ти април – празник на психолога

0
329

Българските психолози отбелязват своя професионален празник на 4-ти април.

В динамичното и несигурно съвремие хората все по-често се обръщат към психологията и психолозите, за да проумеят случващото се в глобален и личен план. Като наука, чиято същност е да обяснява поведението на човека въз основа на мозъчната дейност, психологията е тясно свързана с много дисциплини – биология, философия, социология, медицина, антропология, изкуствен интелект. Най-общо психологията се дели на теорeтична, фундаментална и нормативно-приложна, отраслова. Полето за практическо приложение на психологическото знание непрекъснато се разширява и има значима роля в ежедневието  ни.

Читалня „Атанас Ванчев дьо Траси” изготви витрина с книги и справочници по психология в опит да разкрие различни аспекти на науката – теории, терапии, практически приложения. Акцент са трудове на български автори: „Речник по психология” на Любен Десев, „Обща психология” на Трифон Трифонов”, „Детска психология” и „Психология на човека” на Румен Стаматов, „Психология на масите” на Дончо Градев, „Социална психология” на Сава Джонев (в пет тома), „Българска народопсихология” на Марко Семов. Темата за психоанализата е застъпена в сборника с текстове от български психоаналитици и изследователи „ Психоанализа в България: тук и сега” и в тритомника на Петър Иванов „Приложна психоанализа”.  „Наръчник на училищния психолог” на Ив. Пейчев, В. Коцев и Мила Патронева и „Психология на образователния процес” на Атанас Ников са в отговор на все по-нарастващата нужда от помощта на психолог в училище. „Превенция и справяне със стреса в помагащите професии” на Снежана Янакиева третира актуалната тема за Синдрома на емоционалното изгаряне (бърнаут).