„Читател на годината” 2023

0
362

Отдел „Обслужване на възрастни читатели”:

I място – Росица Митева Христова – 148 книги

I I  място – Димитър Манолов Димитров- 130 книги

Детски Отдел

Читатели от IV до VIIклас.

  1. Лилия Димитрова Данева- 117 книги

2.Денислав Стоянов Моллов- 107 книги

  1. Виктория Пламенова Желязкова – 87 книги

Читатели до III клас:

1.Елянур Николай Йосифова- 698 книги

  1. Виктория Станимирова Байрактарова- 502 книги

3.Теодора Тодорова Въкова – 290 книги

Изказваме най-искрени благодарности на г-н Норис Балабанян, предоставил средства за наградите, в памет на неговата майка и наша колежка Шаке Балабанян!