Участие в проект ADELE (Advancing Digital Empowerment of Libraries in Europe)

0
274

От 3 до 10 юли 2023 г. в Ночера Умбра, област Умбрия, Италия, се проведе първата международна мобилност с учебна цел по проект ADELE (Advancing Digital Empowerment of Libraries in Europe) в рамките на 7-ото издание на Social Hackathon Umbria. Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия и съфинансиран по Програма Еразъм+.

Десет библиотекари от цяла България се включиха в обучението, сред тях и библиотекар от РБ „Христо Смирненски”.

Глобалната информационна среда е преобразена и това несъмнено ще засегне дейностите, които библиотеките извършват. А те са организации, работещи в сектора на неформалното образование за възрастни  и използващи методи и услуги в ученето през целия живот. В този смисъл целта на обучението е да развие дигиталните умения на хората и чрез безплатен адаптивен уеб-базиран  инструмент за самооценка да даде статистика на настоящата цифрова готовност в библиотеките в Европа. Освен това ще им помогне да обмислят как използват и къде могат допълнително да интегрират цифровите технологии, за да подобрят своите услуги.

В програмата на проекта бяха заложени участия в семинари, представяне на добри практики за социални и дигитални иновации в обществените библиотеки, например Human library – какво представлява, как се организира и как протича, участие в Social Hackathon Umbria, в който се включиха над 300 участници от цял свят. Следващите мобилности ще се проведат в Белгия, Ирландия и България. През 2024 г. се очаква да се организира финално национално събитие за представяне на резултати от проекта с участието на най-малко 50 участници, представляващи неформално образование за възрастни, библиотечен персонал, възрастни учащи се и публични и частни организации, активни в областите на проекта.