Работна среща в Община Любимец по Проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”

0
324

На 10 октомври  в  НЧ „Братолюбие -1884“ – гр. Любимец се проведе работна среща на библиотекари и читалищни секретари от общината с библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Хр. Смирненски” Хасково. Целта на срещата бе оказване на конкретна експертно-консултантска помощ на място.

Събитието е част от проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”, договор № РД11-00-130/13.05.2019 г. с Министерството на културата.