Проект „Библиотека–наследство-бъдеще”

0
657

 Проект „Библиотека–наследство-бъдеще”

Регионална библиотека „Хр.Смирненски” спечели проект „Библиотека–наследство-бъдеще”, финансиран от Национален фонд „Култура”.

Реализацията на проекта ще осигури достъп до електронни библиотечни услуги и база данни чрез безплатно мобилно приложение и виртуална разходка из библиотечното пространство. Разработване на  модерен специализиран електронен каталог за „Дигитална библиотека Хасково”, който да съдържа електронни колекции с уникални за региона библиотечни документи и даващ възможност за бързо, лесно и ефективно търсене, изследване и споделяне на дигитално съдържание.

Финансовата подкрепа от  Национален фонд „Култура” е на стойност 8000 лева.