Представяне на Сборник Тракия том X

0
111
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково

СБОРНИК ТРАКИЯ
том X

Ред. колегия: Димитър Шалапатов – отг. ред., академик Стоян Райчевски, проф. д-р Пламен Павлов, доц. д-р Георги Граматиков, д-р Красимира Узунова, Таня Марева, Кирил Сарджев, Златка Михайлова

Сборникът в .pdf формат  (10.5 Мб)

За контакти: тел.: 0886412260 и e-mail: d.shalapatov@abv.bg

Този сборник се издава с финансовата подкрепа на Община Хасково

    Съдържание

СТАТИИ И СТУДИИ

 1. Стоян Райчевски. Учредяването на Екзархията и прогласяването независимостта на българската църква (7)
 2. Проф. дин Светлозар Елдъров. Българската уния и нейните духовни водачи (26)
 3. Стоян Райчевски. 80 години от възвръщането на Южна Добруджа (46)
 4. Проф. д-р Пламен Павлов. Момчил – владетелят и защитникът на Родопите и Беломорието (60)
 5. Проф. дин Камен Гаренов. Балканската война: кал, „емиши“, гороломно ура след падането на Одрин (77)
 6. Доц. д-р Николай Кънев. Основни етнодемографски промени на Балканите през епохата на Великото преселение на народите (IV–VII в.) (87)
 7. Проф. д-р Милен Куманов, Десислава Костадинова. Борбите на българите в Източна Тракия в началото на 20 век (104)
 8. Димитър Шалапатов. Чобанкьой – селото на тракийската амазонка Мара Михайлова (114)
 9. Доц. д-р Георги Граматиков. Свещеник Иван Бонев, село Покрован, Ивайловградско, и участието им в подготовката на Илинденско-Преображенското въстание (118)
 10. Калина Черванюк. Интернираните тракийски българи из островите на Бяло море и Тесалия през 1923-1925 година от гръцките военни и административни власти (136) (Албум)
 11. Таня Марева. Катина Коруева (Стрезова) – първата ученичка от Ахъчелебийско в Одринската гимназия (156)
 12. Д-р Красимира Узунова. Българското управление в Беломорието (1941-1944) (170)
 13. Златка Петрова. Първите биографи на Капитан Петко Войвода (182)
 14. Светла Михайлова. Да си спомним с тъга за Еникьой, Дедеагачко (190)
 15. Антон Атанасов. Черномен или началото на края (194)

ПУБЛИЦИСТИКА

 1. Младен Сърбиновски. Македония като утопия (202)
 2. Д-р Елена Алекова. Докога ще предаваме себе си и България? (225)

ПЪТЕПИСИ

 1. Д-р Йордан Нанчев. Александър Паскалев – турист и пътеписец (245)

СПОМЕНИ ЗА ТРАКИЯ И ЗА СЪБИТИЯ, СТАНАЛИ ТАМ, ОТ ТРАКИЙСКИ БЪЛГАРИ И ТЕХНИТЕ ПОТОМЦИ

 1. Георги Ст. Сапунаров. Заточението на жителите на Доганхисар от гръцките власти през 1923 г. (275)
 2. Кирил Сарджев. Предсказанието  (285)
 3. Величка Георгиева-Пандърова. Нашата земя. В Доганхисар (290) (Снимка)

БЕЛЕЖИТИ ТВОРЦИ – ТРАКИЙСКИ БЪЛГАРИ

 1. Златка Михайлова. Тракиец по рождение, тракиец по дух (300)

РЕЦЕНЗИИ

 1. Д-р Елена Алекова. Историята е силна с фактите (305)
 2. Иван Енчев. Бялата риза на небесния гурбетчия (317)