Превантивни мерки срещу COVID-19 (коронавирус)

0
246

Със Заповед № 2/09.03.2020 г. на Директора на Регионална библиотека „Хр. Смирненски“ – Хасково на основание Заповед № 509/09.03.2020 г. на Кмета на Община Хасково и по препоръка на Министерство на културата във връзка с превантивните мерки срещу разпространението на COVID-19 (коронавирус) се отлагат всички културни мероприятия, предвидени за провеждане в Регионална библиотека „Хр. Смирненски”.
Преустановява се работата с потребители в читалните №1, №2, Изкуство, Детска читалня и читалня Краезнание. Обслужването в заемните служби се извършва по възможност без струпване на читатели и осигуряване достатъчно разстояние между тях .
Превантивните мерки са в сила до второ нареждане.

Как да предпазим себе си и другите

Подготовка на работното ви място за COVID-19