Откриване на изложба „Живот в името на хората, справедливостта и свободата“ – 175 год.от рождението на Капитан Петко и представяне на едноименна библиография

0
384
ТЪРЖЕСТВА ЗА ДЕНЯ НА ГРАД ХАСКОВО
6 – 8 септември 2019 год.
 

ЖИВОТ В ИМЕТО НА ХОРАТА, СПРАВЕДЛИВОСТТА И СВОБОДАТА

175 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА

 По случай отбелязването на 175-годишнината от рождението на Капитан Петко Войвода, РБ „Христо Смирненски” подготви изложба, посветена на живота и дейността на легендарния българин. Изложбата е част от културния календар на Община Хасково по повод 8 септември – Ден на гр. Хасково. Включва 15 цветни пана, съдържащи архивни документи и снимки, част от които предоставени от Държавен архив-Хасково, Централен държавен архив, Държавен архив-Бургас, Български исторически архив към Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, НЧ „Тракия – 2008”, Хасково. Съставянето на текста върху паната се базира на информация, почерпена от изготвената от краеведа Борис Колев хронограма за живота и дейността на Капитан Петко Войвода (ДА-Хасково, ф. № 1777, оп. 3, а.е. 15). Тематично са представени материали и документи за живота и дейността на Капитан Петко от фонда на библиотеката, ксерокопия на архивни документи от ДА-Хасково и снимки от личния архив на Златка Михайлова.

 Изложбата е изготвена с финансовата подкрепа на Община Хасково по програма „Културни инициативи”. В проектното предложение на библиотеката е предвидено изложбата да бъде показана до края на годината в Свиленград, Ивайловград, Любимец, Кърджали и Харманли.

библиография „Живот в името на хората, справедливостта и свободата”
библиография „Живот в името на хората, справедливостта и свободата”

РБ „Христо Смирненски” представя и библиография „Живот в името на хората, справедливостта и свободата”. Библиографският указател включва близо 800 документа, книги, статии от периодични издания и сборници, архивни документи, грамофонни плочи, разкриващи многоаспектно живота и делото на Петко Киряков. Всички материали са прегледани de visu и са част от фонда на библиотеката. Справочникът е издаден с финансовата подкрепа на Министерство на културата по проект за регионална дейност.