„Оригинални хромолитографии от Руско-турската освободителна война” Гостуваща изложба на Народна библиотека „Ив. Вазов”, Пловдив

0
58

„Оригинални хромолитографии от Руско-турската освободителна война”

Гостуваща изложба на Народна библиотека „Ив. Вазов”, Пловдив