Обучение по ИКТ

0
151

На 30 и 31 октомври 2019г. в РБ ”Хр. Смирненски” се проведе Обучение по ИКТ за библиотекари и читалищни секретари от област Хасково с ИТ специалист от Регионална библиотека „Хр. Смирненски” – Хасково. Целта на Обучението по ИКТ бе оказване на конкретна експертно-консултантска помощ:

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА  

Тема:  Основни софтуерни продукти в помощ на библиотекаря.

Дигитализация на библиотечния фонд. Дигитализация на местното културно наследство и местния периодичен печат.

30-31  октомври 2019 г. Обучител: Огнян Генов

Ден 1
10:30-12:00Откриване на обучението. Представяне на програмата и участниците.Общ преглед на Microsoft Windows 7

Общ преглед на Microsoft Office 2007:

Общ преглед на Microsoft  Word 2007:

Въвеждане, коригиране и редактиране на текст. Оформяне на документи. Работа с графични изображения и таблици.

Използване на онлайн услуги на Microsoft.

12:00-12:45Кафе-пауза
12:45-13:30Общ преглед на Microsoft  Excel 2007:Създаване, отваряне и съхраняване на работни книги.Създаване и редактиране на работен лист.

Извършване на изчисления и сортиране на данни.

Форматиране на клетки и таблица.

13:30-14:00Обяд
14:00-15:30Използване на онлайн услуги на Microsoft.Отпечатване на работен лист и работна книга
14:30-14:45Кафе-пауза
15:30-17:15Обобщаване на модула. Дискусия и въпроси.Практически упражнения
Ден 2
 9:00-10:30Общ преглед на Microsoft  Power Point 2007:Стартиране и приключване на работа с програмата. Структура на работния прозорец. Планиране на презентация
10:30-10:45Кафе-пауза
10:45-12:15Създаване на нова презентация.Дизайн, вмъкване, форматиране и коригиране на текст и други обекти в слайд.

Прилагане на анимационни ефекти, вмъкване на аудио и видео.

Използване на услуги на Microsoft онлайн.

Преглед и редактиране на готова презентация

12:15-13:00Обяд
13:00-14:30Разпечатване на презентацияОбобщаване на модула. Дискусия и въпроси.

Практически упражнения :

Презентиране на съществуваща презентация.

14:30-14:45Кафе-пауза
14:45-16:15Дигитализация на библиотечния фонд:Oсновни понятия .

Теоретични основи на работата с дигитални изображения и музика.

Авторско право при Дигитализация на библиотечния фонд.

Запознаване с Периферни устройства за Дигитализация на библиотечния фонд: Скенери, дигитален грамофон.

Избор на обекти за Дигитализация от библиотечния фонд.

Свързване на дигиталния обект с библиографския запис.

Запознаване с опита на библиотеките при Дигитализация на библиотечния фонд:  Презентации на успешни практики.

Начини за представяне на дигиталните обекти : Интранет,

Интернет : Сайт на библиотеката, Еуропеана.

Обобщаване на модула. Дискусия и въпроси.

 

Събитието е част от проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”, договор № РД11-00-130/13.05.2019 г. с Министерството на културата.