Лятната програма на Клуб „Млад краевед”

0
210

2.07.2019 г. : Средновековното минало на град Хасково

         Лятната програма на Клуб „Млад краевед” в отдел Краезнание беше открита с  кратко представяне на средновековното минало на град Хасково. Децата бяха запознати с термина „средновековие”, какъв е хронологичният обхват на историческия период и какви средновековни поселища и крепости е имало на територията на града от това време. След това разгледахме презентация със снимки на археологически находки от този период, открити при разкопки и проучвания в Хасково. На децата бяха раздадени по няколко картинки, до които те трябваше да напишат вида на конкретния предмет и неговата датировка. Всички присъстващи деца получиха грамоти за участие.