Запознаване с библиотеката

0
107

Днес ни гостуваха децата от I, II и III клас от ОУ „Васил Левски”, с. Книжовник. Те се запознаха с правилата и фонда на Детски отдел и чуха небивало веселите истории с буквичките „К” и „Х”. Като красива и хубава определиха нашата библиотека и споделиха, че нямат търпение да дойдат отново.