ЛЕТОПИС

1953 – 29 април – с решение на ИК на ОНС – Хасково е създадена окръжна библиотека

1954 – 15 юли – Библиотеката е открита официално и започва работа с читатели.

1956 – Начало на справочно-библиографска дейност.

1957 – На библиотеката е възложена методична функция.

1960 – Обособяват се отделите : Обслужване на възрастни читатели, Детски отдел, Комплектуване и обработка на фондове и каталози и Методичен.

1961 – Открит е Справочен отдел.

1962 – Създадена е Краеведска сбирка

1967 – 25 септември – Полагане основите на нова сграда на библиотеката.

1971 – 13 март – С правилник на Комитета за изкуство и култура Окръжна библиотека е обявена за общодостъпна Универсална научна библиотека, основно книгохранилище на окръга, архив на краеведската литература и местния печат.

1972 – Изградена е единна библиотечна система в Хасковски окръг.

1975 – Библиотеката се премества в нова сграда. Създадени са читалня “Изкуство“ и студио “Музика”. Издаден е първия био-библиографски справочник “Южна пролет”.

1983 – 19 май – Утвърден е Окръжен библиотечен съвет. Открита е зала “Изкуствотека” към читалня “Изкуство”.

1991 – Започва автоматизирано обработване на новопостъпилата в библиотеката литература със стартирането на програма „Кобра”.

1992 – Изгражда се Регионално дружество “Съюз на библиотечните и информационни работници” /СБИР/.

2002 – Стартира програма “АБ” за автоматизирана обработка на книги и периодични издания.

2003 – Изградена е локална компютърна мрежа.

2010 – Библиотеката е част от „Глобални библиотеки – България“