XLIV Национален конкурс за дебютна литература “ Южна пролет” Хасково – 2016 г.

0
262

На 20, 21 и 22 април 2016 год. Община Хасково ще проведе
XLIV Национален конкурс за
дебютна литература “ Южна пролет”
Хасково – 2016 г.
За участие в конкурса се приемат първи книги, киносценарии и пиеси на автори до 40-годишна възраст в следните жанрове:

Поезия (стихосбирки,поеми) – издадена книга
Проза (разкази,повести,романи) – издадена книга
Литературна критика и литературна история – издадена книга
Детска литература – издадена книга
Филмов сценарий
Драматургия
Дебютантите ще бъдат оценявани от компетентно жури с председател:
проф.д.ф.н. Светлозар Игов

Община Хасково присъжда във всеки от шестте жанра награда„Лауреат” с бронзова статуетка „Пегас” и парично възнаграждение в размер на1000 лв..
Община Хасково връчва награда на името на първия български книгоиздател „Александър Паскалев”в размер на 2000 лв.за цялостен принос в областта на литературата и изкуството.
Ще бъдат присъдени и допълнителни награди.
Книгите, киносценариите и пиесите за конкурса следва да са издадени в периода от 01.01.2015 год. до 30.03.2016 год. включително. Те трябва да се представят най-късно до 30.03.2016 год.в четири екземпляра заедно с автобиографична справка за автора, негова снимка /по възможност в размер за паспорт/ и с информация за електронния му адрес и мобилния телефон на адрес:

Община Хасково
6300 Хасково пл. “Общински” №1
Дирекция “Образование, култура, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социални дейности”

За базара на дебютната литература е необходимо участниците да предоставят по 10 бр. от своите книги /при пристигането си в Хасково/.
Община Хасково поема разходите за нощувки на участниците в конкурса.

Телефони за справка :
038/603 391, 603 459
038/603 490
Е-маil : culture1_haskovo@abv.bg