XLIII Национален конкурс за дебютна литература “Южна пролет”

0
500

На 22, 23 и 24 април 2015 год., Община Хасково ще проведе
XLIII Национален конкурс за дебютна литература “Южна пролет”.
За конкурса се приемат първи книги, киносценарии и пиеси на автори до 40 години в следните жанрове:
•Поезия (стихосбирки, поеми) – издадена книга
•Проза (разкази, повести, романи) – издадена книга
•Литературна критика и литературна история – издадена книга
•Филмов сценарий
•Драматургия
Дебютантите ще бъдат оценявани от компетентно жури с председател проф.д.ф.н. Боян Биолчев.
Община Хасково присъжда пет официални награди – званието “Лауреат”, бронзова статуетка “Пегас” и пет финансови награди по 1000 лв. във всеки жанр.
Община Хасково връчва и награда на името на първия български книгоиздател“Александър Паскалев” в размер на 1000 лв. за цялостен принос в областта на литературата и изкуството.
Ще бъдат присъдени и други допълнителни награди.
Книгите, киносценариите и пиесите за конкурса, издадени от 01.01.2014 год. до 30.03.2015 год. включително, се представят в четири екземпляра, придружени с автобиографична справка (електронен адрес и мобилен телефон) за автора и снимка ( желателно е паспортен вариант), най-късно до 30.03.2015 год. на адрес:
6300 Хасково
Община Хасково
пл. “Общински” №1
Дирекция “Образование, култура, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социални дейности”

За базар на дебютната литература е необходимо участниците да предоставят по 10 бр. от своите книги (при пристигането си в град Хасково).
Община Хасково поема разходите за нощувки на участниците в конкурса.

Телефони за справка:
038/603 391, 603 459
038/603 490
Е-маil: culture1_haskovo@abv.bg