Oбучение на тема: „MARC формати и схеми с мета данни”

0
546
От 11 до 13 октомври в РБ „ Хр. Смирненски” се проведе обучение на тема: „MARC формати и схеми с мета данни”. Лектор на обучението беше доцент, д-р Милена Миланова, ръководител на катедра “Библиотекознание, научна информация и културна политика” към СУ „Свети Климент Охридски“.
Събитието е част от дейностите по проект „Библиотеката, модерен регионален културно- информационен център” към Министерство на културата, Договор № РД11-06-200/10.08.2023г.
Целта на обучението е повишаване квалификацията на екипа по дигитализация и е в партньорство с ББИА- Център за продължаващо образование на библиотекари.