Eкспертно-консултантска помощ

0
665

Специалисти от регионалната библиотека оказаха експертно- консултантска помощ на читалищните библиотекари от Област Хасково, в рамките на проект „70 години Регионална библиотека „Хр. Смирненски”- наследство и бъдеще” към Министерство на културата, Договор № РД11-06-112/09.09.2022 г.