95 години от рождението на Георги Чардаклийски

0
195

Георги Чардаклийски (01.02.1926 г.  – 07.03.1999 г.) е  библиотековед, социолог и един от първите изследователи на четенето през 60-те години на ХХ век. Получава юридическо образование, но две години специализира библиотечно дело. Бил е методист в Национална библиотека ”Св. св. Кирил и Методий”, старши редактор в Научен център по полиграфия и началник-отдел в Центъра за художествена самодейност към Комитета за култура.

Професионалните му търсения са свързани с изучаване на читателските интереси в библиотеките у нас, а също и с българския периодичен печат.

Изследванията на Георги Чардаклийски са отпечатани в „Методика за проучване на читателските интереси”,1970 г. (в съавторство със З. Митов и А. Митичев).

Автор и съавтор е на следните публикации в специализирани периодични издания: „Българските вестници през 1975 г.”, „Проблемите на книгоиздаването, книгоразпространението и пропагандата на книгата през погледа на съвременния читател”, „Читатели – книги – автори”.