85 г. от рождението на проф. Марин Ковачев

0
974

Професор Марин Ковачев (08.08.1934 – 19.05.2016) е утвърден учен, краевед, университетски преподавател.  Роден е в гр. Сухиндол, където завършва основно и средно образование. Висшето си образование получава в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Дълги години професионалният му път е свързан с Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново като завеждащ отдел и заместник-директор. Старши научен сътрудник  II ст. по библиотекознание, библиография, книгознание, краезнание. През 1993 г. създава Катедра по „Библиотекознание“  към Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, става неин пръв и дългогодишен ръководител, чете лекции. През 1998 г. проф. Марин Ковачев е избран за председател на Съвета на краеведите в България. Председател и главен редактор на краеведско списание “Архив за поселищни проучвания”. Автор и съставител е на множеството книги, биобиблиографски справочници, публикации, статии, студии, сред които :  Първи (Търновски) революционен окръг 1876-1976 г. (1975), Източници на краеведски проучвания : Библиография (1982), Таблици за класифициране на краеведска литература по десетичната класификация (1982),  И се раждаше книгата … : Издателска, печатарска и книжарска дейност във Велико Търново от Освобождението до края на XIX в. (1984), Стефан Стамболов : Биобиблиографски указател (1984), Велико Търново : 1185-1393 / Библиографски указател (1985), С пламъка на родолюбието : 175 г. книжарско дело във Велико Търново 1809-1984 (1985), Библиотека – книга – читател : [Ръководство за ученици] (1986), Българско краезнание : Христоматия (1987), Ангел Давидов(1994), Класификационни схеми и класифициране на краеведски информационни източници в България Т. 1 – 2 (1994) ,Марко Вачков (1996), Път през годините: Кооп. Гъмза – Сухиндол в миналото и днес (1998), Българското  краезнание в периода 1878-1912 г.(1999) и други.

Професор Марин Ковачев е признат за най-големия теоретик по въпросите на краезнанието.