85 години от рождението на Александър Фол

0
566

Александър Николаев Фол – български историк, доктор на историческите науки.
Основател и пръв директор на Института по тракология при БАН (1975).

Заместник-председател (1974-1977) и първи заместник-председател (1977-1979) на Комитета за култура.

Министър на народната просвета (1980-1986).
Председател (от 1980) на Международния комитет по тракология към Международната асоциация за проучвания на

Европейския югоизток и главен секретар на Международния съвет за индоевропейски и траколожки изследвания (1988).
Член на Германския археологически институт (1978), Академията „Медичи”, Флоренция (1988),

Академията на науките и изкуствата на Югославия (1996). Автор на книгите „Политическа история на траките”(1972),

Тракийският орфизъм” (1986), „Тракийският Дионис”, „Тракийската култура: казано и премълчано” (1995) и др.
Кавалер на ордена на Франция „Офицер на науката и културата” (2001), орден „Стара планина” І степен (2003).