75 години от рождението на доц. д-р Татяна Ганева Янакиева

0
1255

Татяна Ганева Янакиева е филолог, библиограф. Родена е на 11 януари 1944 г., гр. Добрич. Завършва СУ ”Св. Кл. Охридски” – българска филология, библиотекознание и библиография. Специализира в Московския държавен институт по култура (1990 г.). Доцент в СУ, Философски факултет, Катедра по библиотекознание, научна информация и културна политика от 1989 г. Председател на Съюза на библиотечните и информационни специалисти в България (днес ББИА) 1990 – 1994 г. Член на Committee on FreeAccess to Information and Freedom of Expressionна IFLA 1999 – 2001 г. Член е на научните съвети : Центъра по културознание към СУ (1989 – 1991), Експертен библиотечен съвет към МК (1992 – 1994), Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” (2000 – 2006) и мн. др. Ръководител и участник в научни проекти: Българска енциклопедия (2001 – 2003), Конверсия на библиографски записи от националната библиография в MARC-среда ( 2004 – 2005) и др. Член на редакционните колегии на „Библиотекар” (1985 – 1990), ”Българска книга” (1992), „Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет Библиотечно-информационни науки. Автор на повече от 130 публикации, между които „Българска литературоведска библиография”, дисертация, 1977; „Петър Динеков. Биобиблиография”, 1982; „Синкретичен етап в развитието на библиографията по нова българска литература” ,1973; „Литературознание и библиография. Генетически и функционални връзки”, 1984. През 2009 г. за постигнати високи творчески резултати и принос в развитието и популяризирането на българската култура и по случай 65-годишнината от рождението  ѝ доц. д-р Татяна Янакиева получава Плакети „Златен  ритон”  и „Сребърен ритон” от Министерството на културата .