60 г. от смъртта на Ценко Цветанов

0
187

Ценко Цветанов e български писател, литературен критик, библиотековед и преводач, директор на Държавния библиотекарски институт. Роден е на 6 май 1904 г. в заможно и будно семейство, брат е на проф. Тодор Боров.  Завършва педагогическото училище в Лом, а през 1929 г. завършва педагогика и славянска филология в Софийския университет. В периода  1922-1939 работи като учител. Любовта към децата и желанието му да подбере най-добрите и подходящи текстове го подтиква да подготви читанки за учениците от първи до четвърти клас. Детската книга, детското четене и детските библиотеки заемат централно място в изследователските интереси на Цветанов. Проблематика, която разработва в продължение на три десетилетия, убеден във важността на приобщаването на децата към книгата и   изграждането на системни навици за четене.

Сътрудничи на множество  периодични издания  с приказки, разкази, стихове и научно-популярни четива.  Публикува материали в областта на литературата, педагогиката и библиотекознанието във в. „Развигор“, „Литературни новини“, „Литературен глас“, „Вестник на жената“, „Съвременник“ и в сп. „Възраждане“, „Училищен преглед“, „Българска мисъл“, „Свободно възпитание“, „Просвета“ и др. Занимава се с издателска и редакторска дейност. От 1922 до 1925 година издава списание „Ясна поляна“, а под негова редакция излизат – списание „Поточе“ през 1931-1932 г., вестник „Въздържателче“ 1936-1937 г., вестник „Весела дружина“ 1936-1937 г. Участва в редактирането на сп. „Училищен преглед“, редактор е на „Български книгопис“.

Големи са заслугите на Цветанов за развитието на  библиографското дело в България. Той е основател и директор на издателство „Народна просвета“. От 1948 година работи като уредник в Българския библиографски институт „Елин Пелин“, а от 1953 до 1960 година е директор на Държавния библиотекарски институт. Член на Съюза на българските писатели.

Умира на 9 март 1960 г. в София.

Някои от най-значимите му  библиографски трудове са:

Детски библиотеки: Устройство, методи и значение (1929)

Организация на библиотечното дело (България, СССР): Лекция, четена в едномесечния летен библиотечен курс през 1949 (1949)

Работа с читателя: Лекция, четена в едномесечния летен библиотечен курс през 1949 (1949)

Типов каталог за масови библиотеки (1950)

Минимум библиотечна техника за масови библиотеки (1951)

Таблица на десетичната класификация за масови библиотеки (1951)

Авторски таблици: Помагало за систематично-азбучно подреждане на книгите в библиотеките (1952)

Книгата – велика сила: Книга, читател, библиотека (1952)

Правила за описание на книгите в големите библиотеки (1953)

Детски библиотеки: Ръководство (1953)

Материали по история на българската библиография до Освобождението(1955)

Българска библиография: Лекции (1955)

Общо библиотекознание (1956)

Българска библиография. Исторически преглед и днешно състояние(1955, 1957)

Детски библиотеки: Учебник за редовните и задочните студенти от Държавния библиотекарски институт  (1960)