XIX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

0
8

БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ

 

XIX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

Библиотеките и културното наследство

4 – 5 юни 2009, Хасково
Община Хасково, зала Хасково

ПРОГРАМА

4 ЮНИ

12.00–13.00 Регистрация на участниците
13.00–13.30 Откриване

 

І. Сесия: Опазване и съхраняване на културното книжовно наследство
Председател: Тонка Койчева

13.30–13.45 Боряна Христова,
Анета Дончева (НБКМ)
Националната библиотека на България и опазването на културното книжовно наследство
13.45–14.00 Мила Миронова (РБ Ловеч) Мястото на библиотеките в културното наследство на България
14.00–14.15 Събина Анева,
Мария Аргирова-Герасимова
(ЦБ на БАН)
Културното наследство в Централната библиотека на Българската академия на науките. Съвременна стратегия
14.15–14.30 Гергана Янакиева
(Столична библиотека)
Опазване и съхранение на фондовете в   Столична библиотека – проблеми и решения
14.30–14.45 Илко Пенелов
(СУ „Св. Климент Охридски“)
Една инициатива за опазване на уникални паметници от сбирката на Църковния историко-архивен институт в София
ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

 

14.45–15.00 Красимира Ангелова (CABI)
15.00–15.15 Анна Попова
(Глобални библиотеки България)
Представяне на изпълнителната фаза на проект „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“
15.15 – 15.30 Дискусия
15.30 – 16.00 КАФЕ ПАУЗА


II. Сесия: Представяне и популяризиране на културното наследство
Председател: Емилия Милкова

16.00 – 16.15 Спаска Тарандова
(Столична библиотека)
Библиотечният консорциум – инструмент за опазване и осигуряване на достъп до културно наследство
16.15 – 16.30 Динчо Кръстев (ЦБ на БАН) Национална академична библиотечно-информационна система
16.30 – 16.45 Цветелина Войчева,
Веселина Ангелова (РБ Варна)
Играй и учи: Heritech game / Play and learn: Настех игра
Успешни практики за популяризиране на културното наследство и усвояване на нови умения
16.45 – 17.00 Галина Раева,
Красимира Няголова (РБ Силистра)
Регионална библиотека „Партений Павлович“ и приносът й за кулутурно-историческата памет на Силистренския край
17.00 – 17.15 Христина Везирева,
Валерия Йорданова (РБ Русе)
Старопечатният фонд в РБ „Любен Каравелов“ – популяризиране, опазване и съхраняване
17.15 – 17.30 Дискусия
17.30 Културна програма – посещение на паметника на Св. Богородица
19.30 КОКТЕЙЛ – ресторант Фантазия

5 ЮНИ

ІII. Сесия: Представяне и популяризиране на културното наследство – продължение
Председател: Калина Иванова

09.00–09.15 Росица Добрева
(РБ Шумен)
Дългосрочна програма „Краеведски литературни маршрути: „Възрожденски творци“ на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен
09.15–09.30 Силвия Врачовска (РБ Враца) Издателска програма „Роден край“ –  оригинален начин за популяризиране на краеведски сбирки от автентични етнографски и фолклорни материали из фондовете на отдел „Краезнание“ и „Изкуство“ на Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца
09.30–09.45 Мария Гуленова (СВУБИТ) „Руската мрежа за културно наследство“ и нейните проекти
ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
09.45–10.00 Ирина Велева (Ovid)
10.00–10.15 Стефан Недков (Инфодар)
10.15–10.30 Дискусия
10.30–11.00 КАФЕ ПАУЗА

 

ІV. Сесия: Дигитализация на културното наследство – изграждане на дигитални колекции
Председател: Антоанета Димитрова

11.00–11.15 Бояна Минчева (НБКМ) Дигитализацията на старопечатни книги, редки и ценни издания в НБКМ – постижения, проблеми, перспективи
11.15–11.30 Кристиана Димчева,
Емил Демирев (РБ Варна)
„Другият“ живот на старата варненска периодика – визия за бъдещето. Опит, проблеми, решения при дигитализацията на старата варненска периодика като част от *EuropeanaLocal*
11.30–11.45 Марияна Дженева (РБ Шумен) Представяне на дигитализирания фонд от българска възрожденска книжнина на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ в електронния каталог
11.45–12.00 Даниела Атанасова (ЦБ на БАН) Опазване на културно-историческото наследство чрез дигитализация
12.00–12.15 Дискусия
12.30 Закриване