245 г. от рождението на Никола Карастоянов

0
33

Никола Карастоянов(1778–1874) е български печатар, книгоиздател и книгопродавец, основоположник на книгопечатането в България.