21 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОЕЗИЯТА

Незабравимите поети на Хасково

0
257

ЮНЕСКО за първи път приема 21 март за Световен ден на поезията по време на своята 30-та Генерална конференция в Париж през 1999 г. Целта на този ден е да популяризира четенето, писането и публикуването на поезия по света и, както пише в декларацията на ЮНЕСКО, “да даде признание и сила на националните, регионалните и интернацио-налните организации за поезия”.

Нека не забравяме отишлите си от нас поети на Хасково.