200 години от рождението на Евлоги Георгиев

0
310

Евлоги Георгиев Недев (03.10.1819 – 05.07.1897) – общественик, търговец, банкер, един от най-големите български дарители, почетен член на Българското книжовно дружество (1884). Роден в Карлово. През 1837 г. се преселва в Румъния. Заедно с брат си Христо Георгиев и двама съдружници през 1842 г.  основава в Галац търговско съдружие „Пулиеви-Георгиеви” с търговски къщи в Галац, Букурещ и Браила. Търгуват с френски, английски и други европейски фирми. Капиталите на братя Георгиеви нарастват бързо. Евлоги Георгиев се превръща в знаменита фигура във финансовия свят. Заедно с брат си подпомага материално културно – просветните начинания набългарите в Румъния и България. Двамата братя правят крупни дарения за манастири, църкви, болници; подпомагат материално училища, читалища; с тяхна финансова подкрепа български младежи получават образование в чужбина. Евлоги Георгиев дарява значителни суми – за сградата на българската девическа гимназия в Солун (1894), за изграждане на българска болница в Цариград (1895). Завещава 6 млн. златни лева за учредяване на фонд, от чиито приходи да се построи Висше училище в София , дарява парцел в центъра на София и 800 000 лева (1896) за построяване на училището. Умира в Букурещ.