195 години от рождението на Неделя Петкова (баба Неделя)

0
168

Неделя Петкова Караиванова (13.08.1826 – 01.01.1894) – учителка с огромна роля в българската просвета, една от основателките на девическите училища по българските земи през Възраждането. Родена е в Сопот. Три години учи в Сопотския женски манастир. Петкова е първата учителка в девическото училище в София през 1858 – 1861 г. По-късно учителства в Самоков (1862 – 1864) и в Кюстендил (1864 – 1865). През 1865 г. става първата българска учителка в Македония и работи последователно в Прилеп (1865 – 1866), където основава девическо училище, носещо името на солунските братя Кирил и Методий, в Охрид (1868 – 1869) , във Велес (1870 – 1871) и Солун (1871 – 1876). През 1865 г. Петкова организира за пръв път честването на празника на Светите братя Кирил и Методий в Прилеп. Основава първите женски дружества във Велес (1869) и Солун (1872). Участва в борбата за църковна независимост. По поръчение на Васил Левски баба Неделя, както я наричат,  извезва заедно с дъщеря  си (Станислава Караиванова-Балканова) знамето на Българския революционен централен комитет. По време на Априлското въстание 1876 г. изработва знамето на въстаниците от Пиянечкия край. След Освобождението 1878 г. живее в Кюстендил, от 1879 г. – в София. С борбеност и смелост Неделя Петкова преодолява лишения, неволи, преследвания, заплахи, обиски в името на своето патриотично дело.  Заслужено днес името ѝ носят няколко училища в страната, площад в центъра на София, нос на северния бряг на остров Ливингстън в Антарктика.