195 години от рождението на Найден Геров

0
330

Найден Геров е писател, езиковед, фолклорист, учител, общественик, почетен член на Българското книжовно дружество. Автор е на „Речник на блъгарский язик с тлъкование речити  на блъгарски и руски”. Речникът съдържа над 70 000 думи, изрази, пословици и народни умотворения. Найден Геров се утвърждава и като един от пионерите на новобългарската поезия. Той е родоначалник на българския пътепис. Оставя богата кореспонденция – извор на проучване на политическия и културния живот и образованието през Възраждането.