190 г. от рождението на Христо Г. Данов

0
234

Христо Г. Данов (27.08.1828 – 11.12.1911) – книгоиздател, просветен деец, книжовник и почетен член на БАН. Роден в Клисура. Първоначално учи в родния си град. След това продължава образованието си в класното училище в Панагюрище (1841 -1842) при Сава Радулов, а по-късно и в Копривщица (1848 -1849) при Найден Геров. Основава първото неделно училище в Стрелча през 1850 г. Учителства и в Перущица (1851-1853), Пловдив (1854 -1856) и Клисура (1856 -1857), където основава първото класно училище и първото читалище. През 1857 г. основава в Пловдив Дружествена книговезница, която се превръща в книжарница и издателство. През 1862 г. книговезницата се преименува на „Христо Данов и съдружие”, в което влизат  И. Трувчев и Йоаким Груев. Книжарницата има клонове в Русе, Велес, София и Лом. Печата, съставя и превежда учебници, учебни помагала, научни и художествени съчинения. Издава първите в България географски стенни карти. В периода 1869-1876 г. издава списание „Летоструй или домашен календар“, а от 1878 г. започва отпечатването на вестник „Марица“. През 1881 г. Христо Г. Данов става  дописен член на Българското книжовно дружество. Избран е за народен представител през 1883 година, а в периода 1896 – 1899 г.  е кмет на Пловдив. На него българската литература дължи появата на над 1000 издания – учебници и учебни помагала, научни трудове и художествени произведения.