160 години от рождението на Мелвил Дюи

0
145

Мелвил Дюи

 160 години от рождението и 80 години от смъртта му.

135 години от създаването на първата библиотечна асоциация в света и 135 години от издаването на  първото библиотечно списание.